Dokumentacja przedwykonawcza:

- badania i ekspertyzy konserwatorskie,

- badania stratygraficzne,

- badania architektoniczne,

- badania archeologiczne,

- analiza historyczna, ikonograficzna, paleograficzna,

- programy prac badawczych i prac konserwatorskich,

- projekty architektoniczne i budowlane,

- projekty aranżatorskie,

- inwentaryzacje architektoniczne,

- kosztorysy budowlane i konserwatorskie.

 

Dotacje:

- dotacje MKiDN,

- środki Unijne,

- dotacje WKZ,

- dotacje Marszałkowskie,

- dofiinansowania z Urzędów Miasta.

 

Prace przy zabytku:

- detale architektoniczne i sztukatorskie,

- stolarka zabytkowa,

- rzeźba kamienna i drewniana,

- prace pozłotnicze,

- malarstwo sztalugowe,

- polichromie ścienne,

- renowacja tynków,

- elewacje (ceglane, kamienne, tynkowane),

- wzmacnianie konstrukcyjne ścian,

- izolacje przeciwwilgociowe budynków,

- inne roboty budowlane w obiektach zabytkowych.