Wybrane większe realizacje:

2013 r. – Prace w kościele pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich, obejmujące pełną konserwację malowideł oraz detali sztukatorskich znajdujących się na zachodnim sklepieniu nawy głównej i trzech przyległych do tego sklepienia podłuczach.

2013 r. – 2017 r. – Prace w kościele Akademickim Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Pełny zakres prac konserwatorskich przy barokowych malowidłach ściennych. Etap I: ściany i sklepienia prezbiterium. Etap II: ściany i sklepienia nawy. Etap III: ściany i sklepienia chóru. Etap IV: ściany i sklepienia kruchty.

2015 r. – Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w barokowej kaplicy północnej parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Ręcznie. Pełny zakres prac konserwatorskich.

2016 r. – Prace ratunkowe przy barokowym ołtarzu głównym z Kościoła św. Michała Archanioła w Rososznicy, polegające na demontażu, usunięciu zanieczyszczeń i impregnacji elementów snycerskich.

2016 r. – 2017 r. – Prace konserwatorskie przy XVI-wiecznych malowidłach ściennych w drewnianym kościele w Czerniewicach, polegające na odsłonięciu malowideł spod narzutu i trzcinowania, miejscowej impregnacji, uzupełnieniu ubytków drewna. Obecnie realizowany jest II etap prac.

2017 r. – Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele Akademickim Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim, polegające na naprawie konstrukcyjnej skrzyni ołtarzowej wraz z przywróceniem wartości estetycznych mensy oraz złoconego tabernakulum.

 

Wybrane większe projekty aranżacji konserwatorskich:

2014 r. – Projekt aranżacji ścian Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim.

2016 r. – Projekt aranżacji wnętrza Kościoła pw. Świętego Stanisława B.M. w Ręcznie.

2017 r. – Projekt aranżacji wnętrza Kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym.

 

Wybrane badania stratygraficzne:

2013 r. – Badania stratygraficzne wraz ze sprawozdaniem. Ściany i sztukaterie kaplicy północnej w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Niedźwiedniku.

2014 r. – Badania stratygraficzne wraz ze sprawozdaniem. Elewacja kamienicy przy ulicy Plac Wolności 17 – Rynek 17 w Międzylesiu.

2015 r. – Badania stratygraficzne wraz ze sprawozdaniem. Elewacje i sztukaterie Kościoła Parafii św. Doroty w Petrykozach.

2016 r. – Badania stratygraficzne wraz ze sprawozdaniem Willi Dyrektora (Pawilonu nr 11) Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka”. Elewacje wraz ze stolarką drzwiową zewnętrzną oraz schodami zewnętrznymi.